เอฟเฟค BOSS AC-3 ACOUSTIC SIMULATOR

เอฟเฟค BOSS AC-3 ACOUSTIC SIMULATOR

BOSS AC-3 ACOUSTIC SIMULATOR

Features

 • BOSS’s most advanced acoustic-guitar modeling in a compact pedal
 • Four simulation modes: Standard, Jumbo, Enhanced, and Piezo-equipped
 • Top and Body knobs for fine-tuning the virtual-body resonance
 • Built-in reverb, optimized for acoustic-guitar simulation

พร้อมบริการหลังการตลอดอายุการใช้งาน

สนใจ !!รับโปรโมชั่นพิเศษ!!

ร้าน MUSIC ARMS ซีค่อน สแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โทร.02-720-2380
ร้าน ดงดนตรี ห้างอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง ชั้น 3 โทร.02-756-9140

เอฟเฟค BOSS AC-3 ACOUSTIC SIMULATOR

Advanced Electric-To-Acoustic Guitar Modeling
             BOSS AC-3 ACOUSTIC SIMULATOR is pleased to offer another “Authentic BOSS” Compact Pedal; the AC-3. How many times have you been onstage or in the studio with your electric guitar, and wished that you’d brought an acoustic along? For musicians who travel light, hauling an extra guitar to the gig isn’t always the most attractive option. BOSS AC-3 to the rescue! This new-generation compact pedal employs COSM® modeling technology to transform any electric guitar into a variety of beautiful acoustic guitars.

Nominal Input Level

 • -20 dBu

Input Impedance

 • 1 M ohms

Nominal Output Level

 • -20 dBu

Output Impedance

 • 1 k ohms

Recommended Load Impedance

 • 10 k ohms or greater

Controls

 • Pedal Switch, MODE Switch, BODY Knob, TOP Knob, LEVEL Knob, REVERB Knob

Indicator

 • CHECK Indicator (Serves also as battery check indicator)

Connectors

 • INPUT Jack, G.OUT Jack, LINE OUT Jack, AC Adaptor Jack (DC 9 V)

Power Supply

 • DC 9 V: Dry Battery (6F22/ 9 V), AC Adaptor (PSA Series: Optional)

Accessories

 • Owner’s Manual, Dry Battery; 6F22/ 9 V (Carbon), Leaflet (“USING THE UNIT
 • SAFELY,” “IMPORTANT NOTES,” and “Information”)

Options

 • AC Adaptor PSA-Series

Size and Weight
Width

 • 70 mm
 • 2-13/16 inches

Depth

 • 125 mm
 • 4-15/16 inches

Height

 • 55 mm
 • 2-3/16 inches

Weight

 • 0.4 kg
 • 1 lbs.

พร้อมบริการหลังการตลอดอายุการใช้งาน

สนใจ !!รับโปรโมชั่นพิเศษ!!

ร้าน MUSIC ARMS ซีค่อน สแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โทร.02-720-2380
ร้าน ดงดนตรี ห้างอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง ชั้น 3 โทร.02-756-9140