4,400 บาท
 ลด20%

ราคา  5,500 บาท


(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)

(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)

(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)

(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)810 บาท
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)
อุปกรณ์กลอง
กลองในแต่ละชุดนั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆได้แก่ สแนร์, กระเดื่อง, กลองทอม, แฉ และ ฉาบ มาผสมรวมกันเป็นชุดกลอง ซึ่งในกลองแต่ละชุดนั้นก็จะมีจำนวนที่แตกต่างกันไป แต่หลักๆมักจะเป็นไฮ-แฮท, สแนร์, ฉาบ และกระเดื่อง ซึ่งนักดนตรีบางรายอาจจะไม่ได้ซื้อกลองเป็นชุดใช้วิธีซื้อแยกชิ้นมาประกอบเองตามความต้องการใช้ก็จะประหยัดไปได้มากพอสมควร นอกจากกลองที่เกริ่นมาแล้วนั้น อุปกรณ์กลองยังหมายถึงส่วนขาตั้งกลองแต่ละชิ้นรวมไปถึงอะไหล่อย่างน็อตกลองและตัวมิ้ล (แผ่นของกลอง) และแป้นซ้อมได้อีกด้วย ซึ่งมือกลองที่ต้องการเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นหรือต้องการแป้นไว้ซ้อมมือก็สามารถเลือกซื้อแยกชนิดได้เช่นเดียวกัน โดยแบรนด์ดังๆที่ผลิตกลองนั้นก็ได้จำหน่ายแยกเป็นชิ้นไว้สำหรับตอบโจทย์มือกลองตรงนี้ด้วย