4,400 บาท
 ลด20%

ราคา  5,500 บาท


(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)

(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)

(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)

(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)810 บาท
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)
อุปกรณ์กลอง
กลองในแต่ละชุดนั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆได้แก่ สแนร์, กระเดื่อง, กลองทอม, แฉ และ ฉาบ มาผสมรวมกันเป็นชุดกลอง ซึ่งในกลองแต่ละชุดนั้นก็จะมีจำนวนที่แตกต่างกันไป แต่หลักๆมักจะเป็นไฮ-แฮท, สแนร์, ฉาบ และกระเดื่อง ซึ่งนักดนตรีบางรายอาจจะไม่ได้ซื้อกลองเป็นชุดใช้วิธีซื้อแยกชิ้นมาประกอบเองตามความต้องการใช้ก็จะประหยัดไปได้มากพอสมควร นอกจากกลองที่เกริ่นมาแล้วนั้น อุปกรณ์กลองยังหมายถึงส่วนขาตั้งกลองแต่ละชิ้นรวมไปถึงอะไหล่อย่างน็อตกลองและตัวมิ้ล (แผ่นของกลอง) และแป้นซ้อมได้อีกด้วย ซึ่งมือกลองที่ต้องการเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นหรือต้องการแป้นไว้ซ้อมมือก็สามารถเลือกซื้อแยกชนิดได้เช่นเดียวกัน โดยแบรนด์ดังๆที่ผลิตกลองนั้นก็ได้จำหน่ายแยกเป็นชิ้นไว้สำหรับตอบโจทย์มือกลองตรงนี้ด้วย

อุปกรณ์กระเดื่อง
กระเดื่องถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของกลองชุด ทำให้มือกลองต้องรู้จักวิธีที่จะบำรุงรักษากระเดื่องให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อุปกรณ์กระเดื่องหรืออะไหล่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มือกลองต้องรู้จักเลือกใช้ เช่น PEARL – PS-85 ตัวยึดเกาะกระเดื่องเป็นอุปกรณ์ที่ลดความลื่นไถลระหว่างเล่น ราคาของอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างย่อมเยา หรือจะเป็น PEARL – CST-80 ที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตั้งฉาบให้อยู่ในระดับสูงต่ำที่พอเหมาะต่อการเล่น ดังนั้นหากรู้จักใช้อะไหล่ต่างๆให้เป็นประโยชน์ นอกจากจะช่วยบำรุงรักษาให้กลองมีสภาพดีอยู่เสมแล้ว ยังจะอำนวยความสะดวกในการเล่นและพัฒนาฝีมือผู้ใช้เพิ่มขึ้นได้อีกเช่นกัน

กลองสแนร์
กลองสแนร์ถือเป็นหัวใจสำคัญในชุดกลองต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงดุริยางค์หรือวงดนตรีสากล เพราะกลองสแนร์จะเป็นตัวเคาะนับจังหวะห้องในแต่ละห้องให้วงได้รับรู้ ดังนั้นการเลือกกลองสแนร์จึงต้องพิถีพิถันกันเล็กน้อยเพื่อให้ได้สแนร์ที่มีคุณภาพ ขนาดของสแนร์ที่แตกต่างกันไปย่อมมีผลเพราะจะได้เนื้อเสียงที่แตกต่างกันเช่นกลองสแนร์ที่ใหญ่จะให้โทนเสียงที่หนาและกว้างกว่า รวมไปถึงการเลือกไม้ของสแนร์เฉกเช่นเดียวกับการเลือกเครื่องดนตรีอื่นๆเพราะไม้แต่ละประเภทจะให้คาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกันไปเช่น YAMAHA MAS1470 เป็นเนื้อไม้เมเปิ้ลที่ให้เสียงย่านกลางดีจึงออกมาโทนแหลม หรือจะเป็น YAMAHA NSD1365M ที่ใช้ไม้โอ๊คในการผลิตเสียงจึงจะออกมาทึบและหนาไปทางโทนต่ำ โดยตัวอย่างจากสองรุ่นนี้จะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์ไม้มีผลกับเสียงสแนร์พอสมควร