อุปกรณ์กระเดื่อง
กระเดื่องถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของกลองชุด ทำให้มือกลองต้องรู้จักวิธีที่จะบำรุงรักษากระเดื่องให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อุปกรณ์กระเดื่องหรืออะไหล่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มือกลองต้องรู้จักเลือกใช้ เช่น PEARL – PS-85 ตัวยึดเกาะกระเดื่องเป็นอุปกรณ์ที่ลดความลื่นไถลระหว่างเล่น ราคาของอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างย่อมเยา หรือจะเป็น PEARL – CST-80 ที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตั้งฉาบให้อยู่ในระดับสูงต่ำที่พอเหมาะต่อการเล่น ดังนั้นหากรู้จักใช้อะไหล่ต่างๆให้เป็นประโยชน์ นอกจากจะช่วยบำรุงรักษาให้กลองมีสภาพดีอยู่เสมแล้ว ยังจะอำนวยความสะดวกในการเล่นและพัฒนาฝีมือผู้ใช้เพิ่มขึ้นได้อีกเช่นกัน