(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)

5,850 บาท
 ลด10%

ราคา  6,500 บาท

4,230 บาท
 ลด10%

ราคา  4,700 บาท

4,050 บาท
 ลด10%

ราคา  4,500 บาท


(กรุณาสอบถาม)
 ลดพิเศษ

ราคา  (กรุณาสอบถาม)

8,160 บาท
 ลด20%

ราคา  10,200 บาท


5,990 บาท
 ลด22%

ราคา  7,650 บาท

5,990 บาท
 ลด22%

ราคา  7,650 บาท


7,990 บาท
 ลด15%

ราคา  9,400 บาท

กีต้าร์

กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitars)
กีตาร์อคูสติก หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า กีตาร์โปร่ง ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมาก เข้าถึงคนทุกกลุ่มผู้เล่น ตั้งแต่เด็ก คนหัดเล่น จนถึงนักดนตรีอาชีพ กีตาร์โปร่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีของคนไทยที่คิดจะเริ่มเล่นดนตรีเลือกเล่น เพราะกีตาร์โปร่งนั้นมี รูปทรง ขนาด และสีที่หลากหลาย สามารถเคลื่อนเคลื่อนย้ายได้สะดวก ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการเล่น เหมาะสำหรับผู้ที่เล่นดนตรีแนวโฟล์คซอง คันทรี หรือแนวฟิงเกอร์สไตล์ก็นิยมนำไปใช้ การจะเลือกกีตาร์โปร่งนั้นก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและความชอบส่วนบุคคล

กีต้าร์ไฟฟ้า ELECTRIC GUITAR