อุปกรณ์
อปกรณ์ในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์ดนตรีต่างๆ ซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละชนิดย่อมจะมีอุปกรณืที่ต่อพ่วงหรือใช้งานคู่กันอยู่เสมอ เช่นกีต้าร์ก็ต้องมีสายกีต้าร์ไว้สำรองเปลี่ยน หรือบางคนอาจจะต้องการใช้คาโป้สำหรับปรับเปลี่ยนคีย์ หากเป็นกีต้ารืไฟฟ้าก็ยังต้องใช้สายแจ็คเป็นตัวเชื่อมนำสัญญาณไฟฟ้าระหว่างกีต้าร์เข้าสู่ตู้แอมป์ ถ้าเป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆก็อาจจะเป็นกลุ่มอแดเตอร์หรือเครื่องเคาะจังหวะ อุปกรณ์ดนตรีแต่ละชิ้นจึงสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวเครื่องดนตรีนั้นๆ

คาโป้
คาโป้เป็นอุปกรณ์สำหรับคาดหรือรัดสายที่คอกีต้าร์, อูคูเลเล่ เบส เพื่อที่จะเปลี่ยนให้เสียงสูงขึ้น ทำให้เปลี่ยนคีย์ที่จะเล่นได้โดยไม่ต้องตั้งสายใหม่ เวลาที่เราคาดคาโป้ไว้ คอร์ดหรือโน้ตที่เราเล่นจะเปลี่ยนไปถึงเเม้ว่าเราเล่นคอร์ดหรือโน้ตที่ตำเเหน่งเดิม หรือพูดอีกมุมหนึงคาโป้ ทำหน้าที่เป็นนิ้วชี้ที่ปกติเราเอาไว้จับคอร์ดนั้นเอง

อแดปเตอร์อุปกรณ์กีต้าร์

เครื่องอัดเสียง
เครื่องอัดเสียง ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในหลายๆ วงการ เช่นนักข่าวใช้บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ การสอบสวนใช้บันทึกเสียงผู้ให้ปากคำ ในวงการศึกษาได้นำเครื่องบันทึกเสียงมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นกัน โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น บันทึกรายการที่น่าสนใจจากวิทยุ และโทรทัศน์ การฝึกปฏิบัติการทางภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ การเรียนดนตรี หรือม้กระทั่งการเรียนทางไกล ซึ่งใช้วิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อ ก็สามารถใช้เครื่องบันทึกเสียงรายการบทเรียนไว้ฟังได้หลาย ๆ ครั้ง หรือในเวลาที่ต้องการ และเมื่อไม่ต้องการใช้ก็สามารถลบทิ้งแล้วบันทึกใหม่ได้อีก นับว่าให้ความสะดวกแกผู้ใช้มากกับทั้งราคาไม่แพงด้วย จึงเป็นที่นิยมใช้กันมาก การบันทึกเสียงจะเริ่มจากคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงจะผ่านไมโครโฟน ไมโครโฟนจะทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ปัจจุบันก็ถือเป็นอุปกรณืหลักสำหรับวงการดนตรี

โวลุ่มเท้า สำหรับกีต้าร์