หมวดหมู่
จาก  
ถึง  


Korg AX3000G

8,600 บาท
7,900 บาท
ประหยัดทันที-9%

Korg AX3000G

AX3000G

Korg AX3000G โอ้ยยยยย เครื่องแค่นี้ เอาทีเดียวอยู่เลยหรอ มีตั้งหลากหลายเสียงมากมายจะใช้เล่น ขำๆที่บ้าน หรือจะใช้ออกงานก็เริ่ด เป็นเครื่องที่เสียงครบครันเลยทีเดียว

รับประกันสินค้า ปี จากศูนย์

สนใจ !!รับโปรโมชั่นพิเศษ!! ทดลองเสียง ติดต่อที่

ร้าน MUSIC ARMSซีค่อน สแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2 ตรงข้าม ธ.ทหารไทย เบอร์ติดต่อ02-720-2385

ร้านดงดนตรีร้านขายกีต้าร์ ร้านขายเครื่องดนตรี ทุกชนิด อยู่ชั้น 3 ห้างอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง เบอร์ติดต่อ 02-756-940

Specifications

A New Standard in Effects
Every guitarist craves a better way to satisfy his hunger for ultimate tone and control. The new AX3000G satiates that need with a powerful multi-effect processor that reaches far beyond its predecessors. Featuring Korg’s proprietary “REMS” modeling technology, the AX3000G delivers high-quality modeling sounds and numerous ways to control those sounds in real time. With an expression pedal, a control switch, and an expression step sequencer, the AX3000G Modeling Signal Processor has all the elements a guitarist needs to fulfill his expressive vision.

Main features
Korg’s REMS modeling technology delivers 72 realistic classic and modern amp, cabinet and effects models.
Assignable control switch and expression pedal with 8 point LED pedal indicator for real-time parameter control.
New ESS (Expression Step Sequencer) automatically controls most effect parameters in a fixed or random step function that can create radical sound changes.
Sixteen types of drive and amp models cover everything from vintage overdrive to high-gain metal.
Eleven types of pre-effect, cabinet, modulation, delay and reverb modeled effects deliver a broad sound palette.
Transform your guitar with pickup, acoustic body and top, plus synth modeling effects.
Thirty-two preset programs are provided, plus the internal memory can hold 96 of your own original programs.
Send/return jacks let you connect your favorite distortion pedal or other effect unit.
MIDI IN/OUT allows you to edit and store original sounds on your computer using the dedicated editor/librarian software (Windows and Macintosh are supported).
Up to seven effects can be used simultaneously.
Amp/line selector is included for maximum output versatility.
Heavy-duty metal chassis stands up to the rigors of travel and stage performance.
Auto Chromatic tuner with highly visible 8 point LED allows bypassed or muted (silent) tuning.
Backlit LCD ensures easy visibility.
Knob-based interface for quick, intuitive editing.

Korg’s legendary REMS technology delivers
new amp, cabinet and effects models
The AX3000G packs 72 types of amp models and effect sounds delivered by Korg’s world-acclaimed “REMS” modeling technology. In addition to true-to-life reproductions of a wide array of vintage and modern guitar amps and cabinets, REMS also provides standard effects such as chorus, delay and reverb, in gorgeous detail. These effects transcend the stereotypical concept of effects, and open up completely new vistas of sound for the electric guitar.

There are synth effects that model a guitar synthesizer, and completely new effects such as the Filtron that goes far beyond the conventional auto-wah. You can use the Acoustic effect to transform the sound of your electric guitar into that of an electro-acoustic, or Pickup Modeling to transform the tonal character of your pickups without switching guitars. The AX3000G also provides send/return jacks that make it easy for you to connect your favorite effect unit There’s even a digital output (S/P DIF optical) jack so you can digitally record your playing without losing any of the amazing sound produced by REMS.

Expression pedal and control switch
for even greater expressive power
In addition to using the AX3000G’s expression pedal in standard ways, such as to control volume or wah, you can freely assign the pedal to a variety of effect parameters for unrivaled expressive control. For example, if you assign the “MANUAL” parameter of a flanger to the pedal, you can use the pedal to control the sweep, creating a highly distinctive sound. By assigning the pedal to control the delay time of the “ECHO PLUS” effect (which models the sound of a tape echo), you can use the pedal to control delay time. There is virtually no limit to the new sounds you can create in this way the pedal can control the reverberation time of a reverb effect, the modulation speed of a chorus, flanger, or phaser, and much more.
The AX3000G also provides a control switch that is a great asset in live performance. For example, you can use it to switch each effect block (such as the pre-effect and insert effect) on/off, to set effect parameters such as tap tempo of a delay in real time, to switch the rotational speed of a rotary speaker effect, or to control the Expression Step Sequencer (ESS). The possibilities are endless!

Expression Step Sequencer for a
new realm of control
The Expression Step Sequencer (ESS) automatically controls most effect parameters in a fixed or random step function. You can assign up to eight steps of effect parameter values in the step sequencer, and specify one of seven ways in which the sequencer will play back these steps: Forward, Backward, Alternate /2, Random, Forward (one-shot), and Alternate /2 (one-shot). This lets you create sounds with complex movement that were unachievable until now.

For example, use the ESS with a pitch shifter effect to specify the pitch shift amount of each step and produce sounds that are reminiscent of a synthesizer’s arpeggiator. Or use the ESS with a wah effect and create wah sounds that move in stepwise fashion. Of course there’s also a Smooth setting that lets you produce a continuous change between steps. Vary the ESS speed in real time with the ESS expression pedal or a control switch. Eight Large-diameter LEDs give you a clear visual indication of the total number of steps in the sequence and location of the step that is currently in use.

Thirty-two amazing programs using
Korg’s proprietary voicing technology
Korg’s team of tone technologists have poured their decades of unrivaled tone-creation experience into every one of the AX3000G’s 32 wide variety of preset programs. Use the internal programs or save your own in the 96 program locations that are provided for you to store your settings. There’s also an Individual mode in which you can use the foot switches to turn individual effects on/off just as if you were controlling a row of compact effects.

Analog-feeling ease of operation
Because the AX3000G is so easy to use, you can select, edit and use all of its features effortlessly. You can select an effect model just by turning the effect select knobs provided for each effect block. And you can edit each individual effect simply by turning the knobs of the familiar, analog-style user interface. Effect parameters are shown on the panel as a clear, understandable matrix.

Built-in auto chromatic tuner
The built-in auto chromatic tuner operates automatically when the AX3000G is bypassed or muted. Simply by selecting Mute mode when you’re on stage, you can tune without producing sound from your guitar amp or other connected equipment. The note name is shown in the bank display, and the pedal indicator and name display provide an accurate pitch indication that is easy to see even on dimly lit stages.

Designed for maximum ease of use and
the ideal playing experience
Since the Output of the AX3000G can be connected to a variety of guitar amps (all of which have a different tonality) – or a mixer/recorder – four different equalizer settings are provided so you can ideally match the output of the AX3000G for the best results. The output choices are AP for connection to an opened-back U.S. combo amp; AP2 for connection to an opened-back U.K. combo amp with a distinctive sounding mid-range; AP3 for connection to a stack with 4 x 2 cabinets; and Ln for use with the Line output (including S/P DIF OUT), to go directly to a mixer/recorder or the power amp input of your guitar amp.

Key Lock helps make live performance switching easy
The Key Lock function lets you prevent the switches and knobs from being accidentally changed during live performances. Every aspect of the AX3000G has been designed with the utmost attention to detail in order to ensure the ideal playing experience.

Extended possibilities via MIDI
The AX3000G can receive program change messages, and can also transmit MIDI messages in response to pedal operations to control other MIDI devices. You can also control the AX3000G from your DAW software, making it an ideal addition even to high-end recording setups.

AX3000G Sound Editor editor/librarian software for even more sound-creating potential
The “AX3000G Sound Editor” editor/librarian software lets you graphically view the many parameters of the AX3000G and easily edit them, as well as save and organize programs. This software can be downloaded from the website of your regional Korg distributor.

Operating requirements: Windows 98/Me/2000/XP/Vista, Mac OS X v0.2 or later (Currently runs under Rosetta).

Note: During the installation process, some Alert Dialogs may appear, as the installer is not fully compatible with Vista. They can be ignored.

Effect Types

DRIVE/AMP MODEL (6 types):
TUBE OD, BOUTIQUE OD, FAT DIST, ORANGE DIST, METAL DIST, SHRED DIST, FUZZ, OCTAFUZZ, BOUTIQUE CL, BLACK 2×2, AC5, AC30TB, UK 68P, UK กฅ80S, UK MODERN, US MODERN

CABINET MODEL ( types):
TWEED x8, TWEED x2, TWEED 4×0, BLACK 2×0, BLACK 2×2, VOX AC5TBX, VOX AC30TBX, VOX AD20VTX, UK H30 4×2, UK T75 4×2, US V30 4×2

Pre Effect ( types):
COMP, PICKUP, ACOUSTIC, VOX WAH, AUTO WAH, U-VIBE/PHASE, CHORUS/FLANGER, OCTAVE, RING MOD, DRONE, SYNTH

Modulation Effect ( types):
CLASSIC CHORUS, MULTI TAP CHORUS, CLASSIC FLANGER, BI CHORUS, DUO PHASE, TEXTREM, ROTARY, PITCH SHIFTER, RANDOM STEP FILTER, FILTRON, TALK MOD

Delay Effect ( types):
ECHO PLUS, MULTI HEAD, ANALOG DELAY, MOD DELAY, SWEEP DELAY, 2TAP DELAY, CROSS DELAY, RHYTHM DELAY, HOLD DELAY, REVERSE DELAY, FREEZ

Reverb Effect ( types):
SLAP, SPRING, BOUNCE, PLATE, GARAGE, CHAMBER, CANYON, ROOM, STUDIO, HALL, ARENA

รับประกันสินค้า ปี จากศูนย์

สนใจ !!รับโปรโมชั่นพิเศษ!! ทดลองเสียง ติดต่อที่

ร้าน MUSIC ARMSซีค่อน สแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2 ตรงข้าม ธ.ทหารไทย เบอร์ติดต่อ02-720-2385

ร้านดงดนตรีร้านขายกีต้าร์ ร้านขายเครื่องดนตรี ทุกชนิด อยู่ชั้น 3 ห้างอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง เบอร์ติดต่อ 02-756-940

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
7,200 บาท
 ลด20%

ราคา  9,000 บาท