สายเเจ็ค Feelin 3 เมตร

ขายเพียง  198฿ จาก  220฿

Sterling StingRay Ray35

ขายเพียง  31,500฿ จาก  35,000฿

Squier Classic Vibe Stratocaster 70s

ขายเพียง  13,500฿ จาก  15,000฿

สายเเจ็ค Feelin 10 เมตร

ขายเพียง  333฿ จาก  370฿

Fender Rumble LT25

ขายเพียง  7,200฿ จาก  8,000฿

สายเเจ็ค Feelin 6 เมตร

ขายเพียง  270฿ จาก  300฿

Squier Classic Vibe Jazz Bass 60s

ขายเพียง  14,400฿ จาก  16,000฿

Squier Contemporary Active Jazz Bass HH V

ขายเพียง  15,300฿ จาก  17,000฿

Squier Contemporary Active Jazz Bass HH

ขายเพียง  15,300฿ จาก  17,000฿

Focusrite Scarlett 2i2 Studio (3rd Gen)

ขายเพียง  11,900฿ จาก  13,200฿

Squier Contemporary Jazz Bass

ขายเพียง  13,500฿ จาก  15,000฿

Sterling Cutlass CT-30 HSS

ขายเพียง  11,700฿ จาก  13,000฿

Sterling Cutlass CT-30 SSS

ขายเพียง  11,700฿ จาก  13,000฿

Squier Classic Vibe Precision Bass 60s

ขายเพียง  13,500฿ จาก  15,000฿

Focusrite Scarlett 4i4 (3rd Gen)

ขายเพียง  8,990฿ จาก  10,000฿

กล่องกีต้าร์ไฟฟ้า EC-450 Strat

Focusrite Scarlett 2i2 (3rd Gen)

ขายเพียง  6,490฿ จาก  7,210฿

Kustom DE300HD

ขายเพียง  12,320฿ จาก  15,400฿