กลองสแนร์
กลองสแนร์ถือเป็นหัวใจสำคัญในชุดกลองต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงดุริยางค์หรือวงดนตรีสากล เพราะกลองสแนร์จะเป็นตัวเคาะนับจังหวะห้องในแต่ละห้องให้วงได้รับรู้ ดังนั้นการเลือกกลองสแนร์จึงต้องพิถีพิถันกันเล็กน้อยเพื่อให้ได้สแนร์ที่มีคุณภาพ ขนาดของสแนร์ที่แตกต่างกันไปย่อมมีผลเพราะจะได้เนื้อเสียงที่แตกต่างกันเช่นกลองสแนร์ที่ใหญ่จะให้โทนเสียงที่หนาและกว้างกว่า รวมไปถึงการเลือกไม้ของสแนร์เฉกเช่นเดียวกับการเลือกเครื่องดนตรีอื่นๆเพราะไม้แต่ละประเภทจะให้คาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกันไปเช่น YAMAHA MAS1470 เป็นเนื้อไม้เมเปิ้ลที่ให้เสียงย่านกลางดีจึงออกมาโทนแหลม หรือจะเป็น YAMAHA NSD1365M ที่ใช้ไม้โอ๊คในการผลิตเสียงจึงจะออกมาทึบและหนาไปทางโทนต่ำ โดยตัวอย่างจากสองรุ่นนี้จะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์ไม้มีผลกับเสียงสแนร์พอสมควร