กีต้าร์โปร่ง
กีต้าร์ไฟฟ้า
เบส

  • Roland-XPS-series
  • Yamaha MG Series
  • shock-price-Poster
  • Casio-CT-S100