จาก  
ถึง  
 Joyo 
 Korg 
 Medeli 
 Nux 
 Roland 
 Xm 
 Yamaha 
10,800 บาท
 ลด10%

ราคา  12,000 บาท
7,200 บาท
 ลด20%

ราคา  9,000 บาท