จาก  
ถึง  
 Medeli 
 Nux 
 Xm 
 Roland 
 Yamaha 
 Korg 
 Joyo 
15,120 บาท
 ลด20%

ราคา  18,900 บาท
5,850 บาท
 ลด10%

ราคา  6,500 บาท