จาก  
ถึง  
 Joyo 
 Korg 
 Medeli 
 Nux 
 Roland 
 Xm 
 Yamaha 
41,325 บาท
 ลด5%

ราคา  43,500 บาท
28,800 บาท
 ลด20%

ราคา  36,000 บาท
6,750 บาท
 ลด10%

ราคา  7,500 บาท