จาก  
ถึง  
 Joyo 
 Korg 
 Medeli 
 Nux 
 Roland 
 Xm 
 Yamaha 
41,325 บาท
 ลด5%

ราคา  43,500 บาท
12,600 บาท
 ลด10%

ราคา  14,000 บาท
8,925 บาท
 ลด15%

ราคา  10,500 บาท
7,200 บาท
 ลด20%

ราคา  9,000 บาท