จาก  
ถึง  
 Joyo 
 Korg 
 Medeli 
 Nux 
 Roland 
 Xm 
 Yamaha 
5,950 บาท
 ลด30%

ราคา  8,500 บาท
5,865 บาท
 ลด15%

ราคา  6,900 บาท
3,040 บาท
 ลด20%

ราคา  3,800 บาท
7,200 บาท
 ลด20%

ราคา  9,000 บาท