จาก  
ถึง  
 Joyo 
 Korg 
 Medeli 
 Nux 
 Roland 
 Xm 
 Yamaha 
41,325 บาท
 ลด5%

ราคา  43,500 บาท
6,375 บาท
 ลด15%

ราคา  7,500 บาท