fbpx
LINE


คอร์ดพลิกกลับ (Chord Inversion)

เมื่อคุณรู้สึกเบื่อกับการจับคอร์ดในรูปแบบเดิมๆ หรือมีปัญหากับการจับคอร์ดในบางฟอร์มไม่ได้ วันนี้ musicarms ขอนำเสนอการเล่น คอร์ดพลิกกลับ หรือ Chord Inversion ที่จะทำให้รูปแบบการจับ และเสียงที่ต่างออกไปโดยที่ ยังคงใช้โน๊ตตัวเดิมอยู่

อธิบายง่ายๆ Chord Inversion คือการนำโน๊ตในคอร์ดมาเรียงตำแหน่งใหม่นั่นเอง เช่น ในคอร์ด C
โน๊ตจะเรียงเป็น C E G หรือ 1-3-5 เมื่อนำมาเรียงใหม่โดยเอาตัว 3 ขึ้นก่อนก็จะได้เป็น G E C หรือ 3-5-1 เป็นต้นโดยจำนวนครั้งของการพลิกกลับก็ขึ้นอยู่จำนวนโน๊ตของในแต่ล่ะคอร์ด(ไม่รวมโน๊ตตัว root) ถ้าเป็นคอร์ด 3 เสียงก็จะพลิกกลับได้ 2 ครั้ง คอร์ด 4 เสียง (maj7,7,m7) ก็จะพลิกกับได้ 3 ครั้งเป็นต้น

เราจะยกตัวอย่างง่ายๆ มา 2 คอร์ด คือคอร์ด C และ Cmaj7 นะครับ
เริ่มจาก C มีโน๊ต 3 ตัวคือ C(1) – E(3) – G(5)
พลิกกลับครั้งที่ 1 (First Inversion) = E(3)- G(5) -C(1)
พลิกกลับครั้งที่ 2 (Second Inversion) = G(5)- C(1) -E(3)

Cmaj7 จะมีโน๊ต 4 ตัวคือ C(1) – E(3) – G(5) – B(7)
พลิกกลับครั้งที่ 1 (First Inversion) = E(3) – G(5) – B(7) – C(1)
พลิกกลับครั้งที่ 2 (Second Inversion)= G(5) – B(7) – C(1) – E(3)
พลิกกลับครั้งที่ 3 (Third Inversion) = B(7) – C(1) – E(3) – G(5)

ซึ่งฟอร์มการจับนั้นจะไม่ได้ตาตัวเสมอไปเราสามารถสร้างฟอร์มขึ้นมาเองได้ ตามที่เราถนัดเพียงแค่ใช้โครงสร้างให้ถูกต้องแคนั้นเอง
ส่วนประโยชน์แล้วการนำไปใช้นั้นมีได้หลายแบบ เช่น เพิ่มอิสระในการเล่น เพราะสามารถพลิกแพลงการจับคอร์ดได้หลายรูปแบบ เพิ่มสีสันและเปลี่ยนอารมณ์ของเพลง เป้นต้น
โดยเฉพาะถ้ามีมือกีตาร์ 2 คน เราสามารถเล่นคอร์ดเดียวกันกับเพื่อนแล้วเสียงไม่ทับกันได้โดยการใช้ Chord Inversion นั่นเอง

×