สายเบส D’Addario EXL160

สายเบส D’Addario EXL165

สายเบส D’Addario EXL170-5