กลองใหญ่ เดินแถว Regent 20 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองใหญ่ Regent 18 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 5หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีฟ้า

กลองใหญ่ Regent 22 นิ้ว 8 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีฟ้า

กลองใหญ่ Regent 24 นิ้ว 8 หลัก สีฟ้า ขอบไม้ธงชาติ

กลองทรีโอ Paramount พร้อมชุดสะพายอะลูมิเนียม

ขายเพียง  3,890฿ จาก  5,990฿

ขลุ่ย Yamaha YRS-23

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 5 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีขาว

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 6 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีขาว