กลองใหญ่ เดินแถว Regent 20 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองใหญ่ Regent 18 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองใหญ่ Regent 16 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวสั้น

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 5หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีฟ้า

กลองใหญ่ Regent 22 นิ้ว 8 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีฟ้า

กลองใหญ่ Regent 24 นิ้ว 8 หลัก สีฟ้า ขอบไม้ธงชาติ

กลองทรีโอ Paramount พร้อมชุดสะพายอะลูมิเนียม

ขายเพียง  3,890฿ จาก  5,990฿

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 5 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีขาว

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 6 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีขาว

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 6 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีฟ้า

กลองพาเหรด Regent 12 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็ก

กลองพาเหรดอนุบาล Regent 12 นิ้ว 4 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีฟ้า

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว

Yamaha YRF-21

ขายเพียง  320฿ จาก  376฿

กลองเทนเนอร์ Regent 16 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวสั้น

ขายเพียง  3,100฿ จาก  3,500฿

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวสั้น หุ้มขาว

IBANEZ TS-808

ขายเพียง  7,200฿ จาก  8,000฿

Yamaha LL6ARE

ขายเพียง  23,920฿ จาก  29,900฿

LL16L ARE

ขายเพียง  32,725฿ จาก  38,500฿

กลองใหญ่ Regent 26 นิ้ว 8 หลัก ขอบไม้ธงชาติ หุ้มขาว

LL16-12 ARE

ขายเพียง  32,725฿ จาก  38,500฿

Yamaha LL16 ARE

ขายเพียง  30,800฿ จาก  38,500฿

กลองใหญ่ Regent 16 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองใหญ่ เดินแถว Regent 24 นิ้ว 10 หลักขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองใหญ่ Regent 22 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองเทนเนอร์ (อนุบาล) Regent 14 นิ้ว 8 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองใหญ่ Regent 28 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว

ขายเพียง  ( โปรโมชั่น ) ฿ จาก  7,500฿

YAMAHA YHR – 567D

ขายเพียง  132,000฿ จาก  165,000฿

YAMAHA HD200

ขายเพียง  45,900฿ จาก  51,000฿