Ibanez RG421HPAM

ขายเพียง  25,560฿ จาก  28,400฿

Ibanez RG421HPFM กีตาร์ไฟฟ้า

ขายเพียง  29,700฿ จาก  33,000฿

Tech 21 Fly Rig 5 v2 มัลติเอฟเฟค

ขายเพียง  12,690฿ จาก  14,100฿

Ibanez AZ2204B Prestige

ขายเพียง  86,400฿ จาก  90,000฿

Ibanez RG421MSP กีตาร์ไฟฟ้า

ขายเพียง  15,660฿ จาก  17,400฿

Epiphone Les Paul Classic Worn กีตาร์ไฟฟ้า

ขายเพียง  16,200฿ จาก  18,000฿

Tech 21 SansAmp Character Series VT Bass DI เอฟเฟคเบส

ขายเพียง  9,450฿ จาก  10,500฿