กลองคาฮอง CMC Explorer BIRCH

ขายเพียง  2,790฿ จาก  3,590฿

กลองใหญ่ CMC 26 นิ้ว 8 หลัก สีขาว ขอบเหล็กสีแดง CMC217

กลองใหญ่ CMC 22 นิ้ว 8 หลักคู่ ขอบเหล็ก CMC308-C

กลองใหญ่ CMC 18 นิ้ว 8 หลักคู่ ขอบเหล็ก CMC306-C

กลองเทนเนอร์ CMC 14 นิ้ว 4 หลัก สีขาว ขอบเหล็กสีแดง CMC206

ขายเพียง  1,590฿ จาก  1,800฿

กลองใหญ่ CMC 22 นิ้ว 8 หลัก สีฟ้า ขอบเหล็กสีแดง CMC114

กลองใหญ่ CMC 18 นิ้ว 8 หลัก สีฟ้า ขอบเหล็กสีแดง CMC111

กลองพาเหรด CMC 14 นิ้ว 6 หลัก สีฟ้า ขอบเหล็กสีแดง CMC105