กีต้าร์ไฟฟ้า Fender Hybrid II Stratocaster

ขายเพียง  34,200฿ จาก  38,000฿

กีต้าร์ไฟฟ้า Fender Hybrid II Jazzmaster

ขายเพียง  38,700฿ จาก  43,000฿

เบส Fender Hybrid II Presicion Bass

ขายเพียง  34,200฿ จาก  38,000฿

แอมป์กีต้าร์โปร่ง Fender Acoustic SFX II

ขายเพียง  21,600฿ จาก  24,000฿

แอมป์กีต้าร์โปร่ง Fender Acoustic Junior GO

ขายเพียง  18,000฿ จาก  20,000฿

แอมป์กีต้าร์โปร่ง Fender Acoustic Junior

ขายเพียง  13,500฿ จาก  15,000฿

Marshall DSL1HR Head

ขายเพียง  9,600฿ จาก  12,000฿