Solid State Logic SSL2+ USB ออดิโออินเตอร์เฟส

ขายเพียง  8,910฿ จาก  9,900฿

Fender FA-125CE กีตาร์โปร่งไฟฟ้า

ขายเพียง  7,200฿ จาก  8,000฿

Solid State Logic SSL2 USB ออดิโออินเตอร์เฟส

ขายเพียง  6,750฿ จาก  7,500฿

Fender FA-125 กีตาร์โปร่ง

ขายเพียง  5,940฿ จาก  6,600฿

Guild OM-150CE กีตาร์โปร่งไฟฟ้า

ขายเพียง  37,800฿ จาก  42,000฿