Shure SVX24A/PG28 ชุดไมค์ลอยเดี่ยวแบบมือถือ

ขายเพียง  9,900฿ จาก  15,800฿

ไมค์ลอย SHURE SLXD24A/SM58-M55 ไมค์ลอยมือถือเดี่ยว ไมโครโฟนไร้สายไมค์เดียว ความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz

ขายเพียง  27,900฿ จาก  44,900฿

Shure SVX288TH/PG28 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่

ขายเพียง  17,900฿ จาก  29,000฿

Blackstar ID Core Stereo 40 V3 แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า

ขายเพียง  8,100฿ จาก  9,000฿

Nux NAI-5 Optima Air เอฟเฟคกีตาร์โปร่ง

ขายเพียง  4,950฿ จาก  5,500฿

Nux NBP-5 Melvin Lee Davis Signature เอฟเฟคเบส

ขายเพียง  4,950฿ จาก  5,500฿

Nux NAP-5 Stageman Floor เอฟเฟคกีตาร์โปร่ง

ขายเพียง  4,500฿ จาก  5,000฿

Nux NME-3 Cerberus มัลติเอฟเฟค

ขายเพียง  9,450฿ จาก  10,500฿