สายกีต้าร์ SIT 11-50 Golden Bronze 80/20 Acoustic Pro Light

สายกีต้าร์ SIT 9-42 Power Wound Nickel Electric Super Hooks Extra Light

สายกีต้าร์ SIT 10-47 CRT Coated Acoustic Extra Light

สายกีต้าร์ SIT 11-52 CRT Coated Acoustic Pro Light

ขายเพียง  567฿ จาก  630฿

สายกีต้าร์ SIT 12-53 CRT Coated Acoustic Light

ไมโครโฟน Shure PGA48-LC

ขายเพียง  1,590฿ จาก  1,765฿

สายกีต้าร์ SIT 11-50 Phosphor Bronze Acoustic Pro Light

สายกีต้าร์ SIT 10-46 Power Wound Nickel Electric Light

Fender 72 Tele Thinline mn SB

ขายเพียง  33,300฿ จาก  37,000฿

สายเบส SIT 50-130 Power Wound 5-String Medium Nickle Bass

ขายเพียง  900฿ จาก  1,000฿

สายกีต้าร์ SIT 30-44 Classits High Tansion

สายกีต้าร์ SIT 30-40 Classits Elite Medium Tension

สายกีต้าร์ SIT 11-50 Power Groove Pure Nickel Electric Medium Light

สายกีต้าร์ SIT 13-56 CRT Coated Acoustic Medium

สายเบส SIT 45-125 RB Nickel Bass 5-String Light