สายกีต้าร์ SIT 10-46 Power Wound Nickel Electric Light

ขายเพียง  225฿ จาก  250฿

สายกีต้าร์ SIT 11-50 Golden Bronze 80/20 Acoustic Pro Light

ขายเพียง  252฿ จาก  280฿

สายกีต้าร์ SIT 11-50 Phosphor Bronze Acoustic Pro Light

ขายเพียง  288฿ จาก  320฿

ไมโครโฟน Shure PGA48-LC

ขายเพียง  1,590฿ จาก  1,765฿

สายกีต้าร์ SIT 9-42 Power Wound Nickel Electric Super Hooks Extra Light

ขายเพียง  252฿ จาก  280฿

สายเบส SIT 50-130 Power Wound 5-String Medium Nickle Bass

ขายเพียง  900฿ จาก  1,000฿

Fender Richie Kotzen Stratocaster

ขายเพียง  58,500฿ จาก  65,000฿

สายกีต้าร์ SIT 30-40 Classits Elite Medium Tension

สายกีต้าร์ SIT 30-44 Classits High Tansion

ขายเพียง  288฿ จาก  320฿

Fender 72 Tele Thinline mn SB

ขายเพียง  33,300฿ จาก  37,000฿

สายกีต้าร์ SIT 11-52 CRT Coated Acoustic Pro Light

ขายเพียง  567฿ จาก  630฿

สายเบส SIT 45-125 RB Nickel Bass 5-String Light

สายกีต้าร์ SIT 11-50 Power Groove Pure Nickel Electric Medium Light

สายกีต้าร์ SIT 12-53 CRT Coated Acoustic Light

ขายเพียง  567฿ จาก  630฿