เมโลเดี้ยน Yamaha P32D Pianica

ขายเพียง  1,690฿ จาก  2,000฿

กีต้าร์โปร่ง Epiphone DR-100

ขายเพียง  4,050฿ จาก  4,500฿

สายพ่วงเอฟเฟค shark

Epiphone EL-00 Pro Acoustic Guitar

ขายเพียง  11,700฿ จาก  13,000฿

Korg TMR-50 Tuner Metronome Recorder

ขายเพียง  2,880฿ จาก  3,200฿

LANEY LX65R

ขายเพียง  10,200฿ จาก  12,000฿

GALLIEN-KRUEGER GK NEO-412

ขายเพียง  45,050฿ จาก  53,000฿

Laney CUB12R All Tube Classic

ขายเพียง  11,920฿ จาก  14,900฿

PRS SE Bernie Marsden

ขายเพียง  16,800฿ จาก  24,000฿

 

 

LANEY LG20-R

ขายเพียง  4,080฿ จาก  5,100฿

GALLIEN-KRUEGER GK MB 500

ขายเพียง  22,950฿ จาก  27,000฿

GALLIEN-KRUEGER GK MB Fusion

ขายเพียง  34,000฿ จาก  40,000฿

LANEY LX35R

ขายเพียง  6,400฿ จาก  8,000฿

Laney CUB12 All Tube Classic

ขายเพียง  10,965฿ จาก  12,900฿

 

 

 

 

Laney IRT212 2×12 Guitar Speaker Cab

ขายเพียง  7,600฿ จาก  9,500฿

GALLIEN-KRUEGER GK MB115 II

ขายเพียง  23,800฿ จาก  28,000฿

GALLIEN-KRUEGER GK 400RB-IV

ขายเพียง  25,075฿ จาก  29,500฿

GALLIEN-KRUEGER GK 400RBIV/210

ขายเพียง  35,700฿ จาก  42,000฿