Roland SPD-30 Octapad

ขายเพียง  24,000฿ จาก  30,000฿

Carlsbro CSD-230 กลองไฟฟ้าคุณภาพ

ขายเพียง  18,000฿ จาก  22,715฿

Carlsbro CSD-120 กลองไฟฟ้าคุณภาพ

ขายเพียง  9,500฿ จาก  11,875฿

Carlsbro CSD-110 กลองไฟฟ้าคุณภาพ

ขายเพียง  13,000฿ จาก  14,560฿

Squier Jim Root Telecaster

ขายเพียง  14,850฿ จาก  16,500฿

Taylor Big Baby

ขายเพียง  17,850฿ จาก  25,500฿

แทมโบลีนสะท้อนแสง 2 ชั้น

แทมโบลีน หนังกลอง