Yamaha F310 กีตาร์โปร่ง

Yamaha A3M กีตาร์โปร่งไฟฟ้า

Yamaha A1R กีตาร์โปร่งไฟฟ้า

Yamaha A1M กีตาร์โปร่งไฟฟ้า

Yamaha C40 กีตาร์คลาสสิก

Cort SFX1F กีตาร์โปร่งไฟฟ้า

ขายเพียง  7,900฿ จาก  9,875฿