เมโลเดี้ยน Suzuki 32คีย์

ขายเพียง  1,200฿ จาก  1,500฿

Yamaha A3M

ขายเพียง  27,200฿ จาก  34,000฿

Fender Champion 100

ขายเพียง  14,400฿ จาก  16,000฿

Yamaha AC3R

ขายเพียง  28,800฿ จาก  36,000฿

Yamaha C40

ขายเพียง  3,760฿ จาก  4,700฿

Yamaha A1R

ขายเพียง  19,900฿ จาก  25,000฿

Epiphone Sheraton 2

ขายเพียง  25,200฿ จาก  28,000฿

Fender Frontman 10G

ขายเพียง  2,520฿ จาก  2,800฿

Yamaha A1M

ขายเพียง  17,600฿ จาก  22,000฿

Yamaha C70

ขายเพียง  4,400฿ จาก  5,500฿