เมโลเดี้ยน Suzuki 32คีย์

ขายเพียง  1,200฿ จาก  1,500฿

Yamaha A3R

Yamaha GC22S

Fender Rumble 100

ขายเพียง  12,600฿ จาก  14,000฿

Fender Rumble 15

ขายเพียง  3,960฿ จาก  4,400฿

Fender Deluxe Active Precision Bass Special

ขายเพียง  29,700฿ จาก  33,000฿

Yamaha AC1M

แอมป์เบส Fender Rumble 40

ขายเพียง  7,650฿ จาก  8,500฿

Fender Rumble 25

ขายเพียง  4,680฿ จาก  5,200฿

Yamaha PACIFICA012

Yamaha F600

แอมป์เบส Fender Rumble 200

ขายเพียง  17,100฿ จาก  19,000฿

แอมป์ไฟฟ้า Vox Mini 3 G2

ขายเพียง  3,790฿ จาก  4,200฿

 

 

 

 

 

 

Squier Vintage Modified Cabronita Tele w/BIGSBY

ขายเพียง  16,200฿ จาก  18,000฿

Fender Standard Precision Bass 4สาย

ขายเพียง  22,500฿ จาก  25,000฿