เมโลเดี้ยน Suzuki 32คีย์

ขายเพียง  1,200฿ จาก  1,500฿

Yamaha A3R

Fender Deluxe Active Precision Bass Special

ขายเพียง  29,700฿ จาก  33,000฿

Yamaha PACIFICA012

Yamaha AC1M

Yamaha GC22S

Yamaha F600

Yamaha AC1R

Squier Standard Stratocaster

ขายเพียง  9,450฿ จาก  10,500฿

TC Electronic Play Acoustic (Voice+Guitar)

ขายเพียง  11,700฿ จาก  13,000฿

Fender Rumble 25

ขายเพียง  4,680฿ จาก  5,200฿

Squier Vintage Modified Cabronita Tele w/BIGSBY

ขายเพียง  16,200฿ จาก  18,000฿

Fender Rumble 100

ขายเพียง  12,600฿ จาก  14,000฿

Fender Standard Precision Bass 4สาย

ขายเพียง  22,500฿ จาก  25,000฿

Fender Rumble 15

ขายเพียง  3,960฿ จาก  4,400฿