Shure SVX288A/PG28 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่

ขายเพียง  17,900฿ จาก  29,000฿

Shure SVX24A/PG28 ชุดไมค์ลอยเดี่ยวแบบมือถือ

ขายเพียง  9,900฿ จาก  15,800฿

Ibanez AZS2209 Prestige กีตาร์ไฟฟ้า

ขายเพียง  86,400฿ จาก  96,000฿

Shure SVX24A/PG58 ชุดไมค์ลอยเดี่ยวแบบมือถือ

ขายเพียง  9,810฿ จาก  17,100฿

Shure BLX24A/SM58 ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์เดี่ยว

ขายเพียง  15,210฿ จาก  23,600฿

Shure BLX288A/PG58 ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่

ขายเพียง  22,410฿ จาก  40,900฿

Shure BLX24RA/SM58 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์เดี่ยว

ขายเพียง  17,010฿ จาก  26,900฿