Shure SVX24A/PG28 ชุดไมค์ลอยเดี่ยวแบบมือถือ

ขายเพียง  7,920฿ จาก  15,800฿

Shure SVX288TH/PG28 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่

ขายเพียง  17,900฿ จาก  29,000฿

Ibanez AZS2209 Prestige กีตาร์ไฟฟ้า

ขายเพียง  88,200฿ จาก  98,000฿

Shure SLXD24DA/SM58-M55 ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่ คลื่นความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz

ขายเพียง  54,900฿ จาก  87,900฿

ไมค์ลอย SHURE SLXD24A/SM58-M55 ไมค์ลอยมือถือเดี่ยว ไมโครโฟนไร้สายไมค์เดียว ความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz

ขายเพียง  27,900฿ จาก  44,900฿

Shure SLXD24A/B58-M55 ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์เดียว คลื่นความถี่ 694-703 MHz และ 748-758 MHz

ขายเพียง  29,900฿ จาก  47,200฿

Shure BLX288TH/PG58 ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่

ขายเพียง  24,900฿ จาก  40,900฿

Shure SVX288TH/PG58 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่

ขายเพียง  18,900฿ จาก  30,300฿

Nux Plexi Crunch เอฟเฟคกีตาร์

ขายเพียง  1,395฿ จาก  1,550฿