กลองพาเหรดอนุบาล Regent 12 นิ้ว 4 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีฟ้า

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว

ขายเพียง  3,780฿ จาก  4,200฿

กลองเทนเนอร์ Regent 16 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวสั้น

ขายเพียง  3,100฿ จาก  3,500฿

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวสั้น หุ้มขาว

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 6 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีขาว

กลองทรีโอ Paramount พร้อมชุดสะพายอะลูมิเนียม

ขายเพียง  3,890฿ จาก  5,990฿

กลองใหญ่ Regent 24 นิ้ว 8 หลัก สีฟ้า ขอบไม้ธงชาติ

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 5 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีขาว

กลองพาเหรด Regent 12 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็ก