กลองใหญ่ เดินแถว Regent 20 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

ขายเพียง  5,130฿ จาก  8,200฿

กลองใหญ่ Regent 18 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองใหญ่ Regent 22 นิ้ว 10 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวยาว สีขาว

กลองใหญ่ Regent 22 นิ้ว 8 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีฟ้า

กลองพาเหรด Regent 12 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็ก

กลองพาเหรดอนุบาล Regent 12 นิ้ว 4 หลัก ขอบไม้ธงชาติ สีฟ้า

กลองพาเหรด Regent 14 นิ้ว 6 หลัก ขอบเหล็ก เกลียวสั้น หุ้มขาว