LINE


มารู้จักกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ในวงโยธวาทิตกันเถอะ

วงโยธวาทิต มีจุดเริ่มต้นมาจากกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีแตรวง เป็นวงดนตรีขนาดย่อม ประกอบด้วยเครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบ ต่อมาได้พัฒนาเป็นวงดนตรีของทหาร หรือการเดินสวนสนามเพื่อให้เกิดความฮึกเหิม ปัจจุบันเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต มี 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง และ เครื่องกระทบ จะเห็นได้ว่าเครื่องเป่าลมไม้เป็นประเภทที่เพิ่มมาจากวงโยธวาทิตดั้งเดิม วันนี้ Music Arms จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับเครื่องเป่าลมไม้ในวงโยธวาทิตกันบ้างว่ามีอะไร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Saxophone

Saxophone

Saxophone เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องลมไม้ ใช้ลิ้นเดี่ยวเหมือนคลาริเนต ตัวเครื่องจะทำด้วยโลหะทองเหลือง มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษอีกอย่างว่า Brass clarinet หรือ คลาริเนตทองเหลือง มีความนิยมและแพร่หลายอยู่ในวงโยธวาทิตเป็นเวลานาน Saxophone ถือเป็นเครื่องดนตรีลมไม้ที่พบเห็นในวงโยธวาทิตบ่อยมาก เนื่องจากใช้งานหลายประเภท ได้แก่ โซปราโนแซกโซโฟน อัลโตแซกโซโฟน เทเนอร์แซกโซโฟน บาริโทนแซกโซโฟน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Clarinet

Clarinet

คลาริเนต เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ที่พัฒนามาจากเครื่องดนตรีในสมัยกลางเรียกว่า Chalumeau คลาริเนตเป็นเครื่องดนตรีที่มักทำจากไม้หรือพลาสติก ทำให้เกิดเสียงโดยใช้ลิ้นเดี่ยว ซึ่งรัดติดกับปากเป่าเช่นเดียวกับแซกโซโฟน ช่วงเสียงคลาริเนต (Bb) เริ่มตั้งแต่ D เรื่อยขึ้นไปประมาณ 3 ½ คู่แปด คำ Clarinet มาจากภาษาอิตาเลียน คลาริน่า-Clarina แปลว่า แตร ใส่คำวิเศษตามหลัง คือ – et แปลว่าเล็กๆ รวมเป็น คลาริเนต แปลว่า แตรอันเล็กๆ เป็นอีกหนึ่งเครื่องเป่าที่พบในวงโยธวาทิต

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Flute

Flute

ฟลูต เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีแรก ๆ ของโลก พบครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อ 900 ปีก่อน ค.ศ. ฟลูตได้ไปถึงยุโรปเมื่อราวปี ค.ศ. 1100 ฟลูตในช่วงปี ค.ศ. 1700 นั้นผลิตจากไม้และมีคีย์ 1-4 คีย์ ในศตวรรษที่ 19 จำนวนคีย์ได้เพิ่มเป็น 8 คีย์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1832 ผู้ผลิตเครื่องดนตรีชาวเยอรมันชื่อ Theobald Boehm ได้คิดค้นระบบการวางนิ้วของฟลูตใหม่ และเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผลิตจากไม้เป็นโลหะ ทำให้ฟลูตสามารถเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นและเสียงเจิดจ้าขึ้น กลุ่มหลัก ๆ ของฟลุตประกอบไปด้วย ปิคโคโล คอนเสิร์ทฟลุต อัลโตฟลุต เบสฟลุต คอนทราเบสฟลุต

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ piccolo flute

Piccolo

ปิคโคโล ( Piccolo) เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้ รูปร่างคล้ายฟลุทแต่ขนาดเล็กกว่า และมีเสียงสูงกว่า 1 ออคเทฟ มีขนาดเล็กกว่าฟลุท 4 เท่า จึงทำให้มีคุณภาพเสียงที่สดใสและแหลมมาก เสียงในระดับต่ำของปิคโคโลจะดังไม่ชัดเจน ปิคโคโลจึงเหมาะที่จะใช้ในการเล่นในระดับเสียงกลางและเสียงสูงมากกว่าในระดับเสียงต่ำ ปิคโคโลในวงออร์เคสตรา คือในศตวรรษที่ 18 ด้วยสุ้มเสียงที่แหลมสูงของปิคโคโลนี้เองทำให้เราสามารถ ที่จะได้ยินเสียงปิคโคโลได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าเครื่องดนตรีชิ้นอื่นจะบรรเลงอยู่ก็ตาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Oboe

Oboe
โอโบ (Oboe) ที่ใช้ในปัจจุบันนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ใช้ในการแสดงอุปรากรฝรั่งเศส เรียกว่า Hautbois หรือ Hoboy ในศตวรรษที่ 18 โอโบใช้เป็นเครื่องดนตรีหลักในวงออร์เคสตร้า เป็นเครื่องดนตรีเสียงสูงในกลุ่มเครื่องลมไม้ ซองในขณะนั้นมีรูปิดเปิดเพียง 2- 3 รูเท่านั้น ในศตวรรษที่ 19 โอโบได้พัฒนาในเรื่องระบบกลไก คีย์ กระเดื่อง สำหรับปิดเปิดรู เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงให้เล่นสะดวกมากขึ้น จนในที่สุดโอโบคือเครื่องดนตรีหลักที่จะต้องมีในวงดุริยางค์

บทความที่เกี่ยวข้อง

×