fbpx
LINE


มือใหม่หัดจับ 14 คอร์ด-ต้องเจอ

คอร์ดคือกลุ่มเสียง ประกอบไปด้วยโน้ต 3 ตัวขึ้นไป คอร์ดมีมากมายหลายชนิดแล้วการจับก็แตกต่างกันไป สำหรับวันนี้เป็นการนำ 14 คอร์ดเบื้องต้น ที่ต้องบอกเลยว่า ต้องเจอแน่นอน มาให้กับมือใหม่หัดจับกันครับ เริ่มจากกำหนดหมายเลขนิ้วของคุณด้วยการจินตนาการว่ามีตัวเลขแปะอยู่บนนิ้ว นิ้วชี้เป็นเลข 1 นิ้วกลางเป็นเลข 2 นิ้วนางเป็นเลข 3 และนิ้วก้อยเป็นเลข 4

 • เริ่มจากคอร์ด C ด้วยการกดนิ้วชี้ที่สาย 2 เฟรต 1 นิ้วกลางที่สาย 4 เฟรต 2 และตามด้วยนิ้วนางที่สาย 5 เฟรต 3
 • คอร์ด Cm เริ่มด้วยการใช้นิ้วชี้ทาบไปที่เฟรต 3 ทั้งหมดทั้ง 5 สาย (1,2,3,4,5) ตามด้วยนิ้วกลางกดไปที่สาย 2 เฟรต 4 นิ้วนางกดไปที่สาย 4 เฟรต 5 และนิ้วก้อยที่สาย 3 เฟรต 5
 • คอร์ด D เริ่มด้วยการใช้นิ้วชี้กดไปที่สาย 3 เฟรต 2 ตามด้วยกดนิ้วกลางที่สาย 1 เฟรต 2  และนิ้วนางที่สาย 2 เฟรต 3
 • คอร์ด Dm เริ่มด้วยการใช้นิ้วชี้กดไปที่สาย 1 เฟรต 1 ตามด้วยนิ้วกลางกดไปที่สาย 3 เฟรต 2 และนิ้วนางกดไปที่สาย 2 เฟรต 3
 • คอร์ด E เริ่มด้วยการใช้นิ้วชี้กดไปที่สาย 3 เฟรต 1 ตามด้วยนิ้วกลางกดไปที่สาย 5 เฟรต 2 และนิ้วนางกดไปที่สาย 4 เฟรต 2
 • คอร์ด Em ใช้นิ้วกลางกดไปที่สาย 5 เฟรต 2 และนิ้วนางกดที่สาย 4 เฟรต 2

 • คอร์ด F เริ่มด้วยการใช้นิ้วชี้ทาบไปที่เฟรต 1 ทั้ง 6 สาย ตามด้วยใช้นิ้วกลางกดไปที่สาย 3 เฟรต 2 นิ้วนางกดไปที่สาย 5 เฟรต 3 และนิ้วก้อยกดไปที่สาย 4 เฟรต 3
 • คอร์ด Fm วิธีการจับจะเหมือนคอร์ด F ทั้วหมด แต่เราจะยกนิ้วกลางที่กดสาย 3 เฟรต 2 ออก
 • คอร์ด G เริ่มด้วยนิ้วชี้กดไปที่สาย 5 เฟรต 2 ตามด้วยนิ้วกลางกดที่สาย 6 เฟรต 3 และนิ้วนางกดที่สาย 1 เฟรต 3
 • คอร์ด Gm ใช้นิ้วชี้ทาบไปที่เฟรต 3 ทั้ง 6 สาย ตามด้วยใช้นิ้วนางกดไปที่สาย 5 เฟรต 5 และนิ้วก้อยกดไปที่สาย 4 เฟรต 5
 • คอร์ด A เริ่มด้วยการใช้นิ้วชี้กดที่สาย 4 เฟรต 2 ตามด้วยนิ้วกลางกดไปที่สาย 3 เฟรต 2 และนิ้วนางกดที่สาย 2 เฟรต 2
 • คอร์ด Am เริ่มด้วยการใช้นิ้วชี้กดที่สาย 2 เฟรต 1 ตามด้วยนิ้วกลางกดที่สาย 4 เฟรต 2 และนิ้วนางกดที่สาย 3 เฟรต 2
 • คอร์ด B เริ่มด้วยการใช้นิ้วชี้ทาบไปที่เฟรต 2 ทั้ง 6 สาย ตามด้วยใช้นิ้วกลางกดลงที่สาย 4 เฟรต 4 นิ้วนางกดที่สาย 3 เฟรต 4 และนิ้วก้อยกดไปที่สาย 2 เฟรต 4
 • คอร์ด Bm เริ่มด้วยการใช้นิ้วชี้ทาบไปที่เฟรต 2 ทั้ง 5 สาย (1,2,3,4,5) ตามด้วยใช้นิ้วกลางกดไปที่สาย 2 เฟรต 3 นิ้วนางกดสาย 4 เฟรต 4 และนิ้วก้อยกดลงที่สาย 3 เฟรต 4

 

×