fbpx
LINE


เกากีตาร์ให้เป็น ใน 4 pattern

YouTube video

สำหรับคนที่เล่นตีคอร์ดจนคล่องแล้ว อยากจะเริ่มต้นเกากีตาร์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง วันนี้ Music Arms มี Pattern ง่ายๆที่จะทำให้คุณเกากีตาร์เป็นใน 4 pattern
เริ่มแรกเรามาแยกหน้าที่ของนิ้วกันก่อนว่าแต่ล่ะนิ้วใช้เกาสายไหนบ้าง โดยนิ้วโป้ง ใช้เกาสายที่ 4 5 6 นิ้วชิ้วชี้ ใช้เกาสายที่ 3 นิ้วกลาง ใช้เกาสายที่ 2 นิ้วนาง ใช้เกาสายที่ 1 โดยวางมือตามรูป 
ก่อนอื่นเราจะมาฝึก เกาสายเปล่าก่อน ยังไม่ต้องจับเป็นคอร์ด จะเกาเป็นดังนี้ 6 -3- 2- 1 / 5- 3 -2 – 1/ 4-3-2-1 วนไปเรื่อยๆจนมือขวาเราคล่องและชินกับ pattern
Pattern ที่ 1 เราจะเริ่มเกาบนคอร์ด ให้เริ่มจากคอร์ดง่ายๆก่อน เช่น G Em D C เริ่มเกาจากโน๊ตตัว root ของคอร์ดและเกาสาย 3-2-1 ตามลำดับเช่นในคอร์ด g ก็จะเกาเป็น 6-3-2-1 คอร์ด D จะเกาเป็น 4-3-2-1 เป็นต้น  โดยเริ่มจากการเกาทีล่ะคอร์ด เมือคล่องแล้วก็ให้เกาเป็นชุดคอร์ดให้มือซ้ายและขวา ทำงานสัมพันธ์กัน
Pattern ที่ 2 ใช้พื้นฐานการเกาจาก pattern ก่อนหน้านี้ แต่จะเพิ่มการเกาในสายที่ 2 3 ย้อนกลับขึ้นมา 3-2-3 ตัวอย่างเช่นในคอร์ด G จะเป็น 6-3-2-1-3-2-3 คอร์ด D จะเป็น 4-3-2-1-3-2-3 เป็นต้น 
Pattern ที่ 3 จะใช้การเกาพร้อมกัน ของนิ้วกลางและนิ้วนาง โดยยังยึดตามตำแหน่งสายเดิมจะเป็น 3- (2+1) -3 เมื่อนำมาเกาในคอร์ดจะเป็น root – 3- (2+1) -3 ตัวอย่างเช่น คอร์ด G จะเป็น 6-3-(2+1) -3 คอร์ด D จะเป็น 4-3-(2+1) -3 เป็นต้น 
Pattern ที่ 4 จะเป็นการเกาโน๊ตเบส ก่อนที่จะเป็นเปลี่ยนคอร์ด เช่นในคอร์ด G ไป D จะได้เป็น 6+3+2+6 |
4+3+2+4 | เมื่อเล่นต่อกันเป็นชุดก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเรา walkking bass อยู่ 
เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเกา 4 pattern รับรองได้เลยว่าถ้าฝึกจนครบแล้วคล่องแล้ว จะสามารถเกากีตาร์ได้อย่างแน่นอน หลักสำคัญของการเกาเลยคือเราต้องจำโน๊ตเยสจองแต่ล่ะคอร์ดให้ได้ก่อน และให้ฝึกจากช้าๆ หรือเปิดเมโทรนอมไปด้วย ก็จะช่วยให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

×