fbpx
LINE


How to โซโล่ยังไงให้เคลียร์ ด้วยเทคนิคการใช้มือซ้ายและมือขวา

โซโล่ไม่ชัด มีเสียงรกจากสายอื่นเข้ามาแทรก ทำยังไงดี ? วันนี้ Music Arms ขอแนะนำ เทคนิคการใช้มือซ้ายและมือขวาด้วยการอุดเสียง นี่เป็นพื้นฐานของนักเล่นกีตาร์เลยก็ว่าได้ ที่ต้องผ่านจุดๆนี้ไปให้ได้ ช่วงแรกที่ฝึกอาจจะเกร็งๆ แต่หากฝึกและมีวินัย การเล่นของเราก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น อัตโนมัติ

ฝึกเทคนิคการอุดสายด้วยมือซ้ายและมือขวากับแบบฝึกหัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบไล่โครมาติค (Chromatic) การดันสาย การเล่นแบบแฮมเมอร์ออน – พลูออฟ การไล่สเกล การใช้มือขวาดีดสลับ หรือดีดแบบกวาด (sweep picking) และอื่นๆอีกมากมาย หมั่นฝึกเป็นประจำแล้วการโซโล่ของเพื่อนๆก็จะดีขึ้น สะอาดขึ้นอย่างแน่นอน อะอะอะ อย่าลืมฝึกกับเมโทรนอมด้วยนะครับ

How to เล่นยังไง ทำแบบไหน มาดูกันเลยครับ

โซโล่สายที่ 6 ไม่ว่าจะเล่นสายเปิดจนไปถึงเล่นตำแหน่งเฟรตด้านใน เราจะใช้นิ้วชี้อุดเสียงตั้งแต่สาย 5 ลงไปถึงสายที่ 1 เลย หากโซโล่ด้วยการใช้นิ้ว กลาง นาง หรือก้อย นิ้วชี้เราก็ยังทำหน้าที่เป็นหลักในการอุดเสียง

โซโล่สายที่ 5 เราจะใช้นิ้วชี้อุดเสียงสาย 4 จนไปถึงสาย 1 เลย และไม่ว่าจะใช้นิ้วไหนโซโล่ นิ้วชี้ก็จะเป็นหลักในการอุดสาย สำหรับสายที่ 6 เราจะใช้อุ้มมือขวาเพื่อช่วยในการอุดสายโดยวางตำแหน่งที่บริเวณบริดจ์  ข้อควรระวัง ห้ามเราใช้มือขวาพาดจนกระทบไปโดนสายที่เราดีด และสำหรับบางคนอาจจะใช้นิ้วโป้งมือซ้ายมาช่วยอุดสายก็ได้

โซโล่สายที่ 4 เราจะใช้นิ้วชี้อุดเสียงสายที่ 3 จนถึงสาย 1 เลย และไม่ว่าจะใช้นิ้วไหนโซโล่ นิ้วชี้ก็จะเป็นหลักในการอุดสาย สำหรับสายที่ 6 และ 5 เราจะใช้อุ้มมือขวาเพื่อช่วยในการอุดสายโดยวางตำแหน่งที่บริเวณบริดจ์

โซโล่สายที่ 3 เราจะใช้มือซ้ายอุดเสียงสายที่ 2 และ 1 สำหรับสายที่ 6 , 5 ,4 เราจะใช้อุ้มมือขวาเพื่อช่วยในการอุดสายโดยวางตำแหน่งที่บริเวณบริดจ์

โซโล่สายที่ 2 เช่นเดิมเลยครับมือซ้ายอุดเสียงสายที่ 1 และมือขวาใช้อุ้มมืออุดเสียงสายที่ 6 , 5 , 4 , 3

สำหรับโซ่โล่สายที่ 1 มือขวาจะรับบทสำคัญ เพราะจะเป็นมือที่ต้องทำหน้าที่อุดสาย 6 , 5 , 4 , 3 และ 2

 


#ลองฝึกดูนะครับ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ

×