LINE


Nux Mighty 20 MK ll แอมป์กีต้าร์ไฟฟ้า

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย
ยี่ห้อ : Nux

ราคา : 5,850 บาท

6,500 บาท ประหยัด10%
รุ่น :  Nux Mighty 20 MK ll แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า Guitar Amplifier
การจัดส่ง : ซื้อครบ 500 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ / จัดส่งด่วนภายในวัน ทั่วกทม. และปริมณฑล
การชำระเงิน : จ่ายหน้าร้าน 8 สาขา / โอนเงิน / เก็บปลายทาง / บัตรเครดิต /ผ่อนชำระ 0% (บางรายการ) / Shopee / Lazada

ลูกค้าองค์กร/ใบเสนอราคา
E-mail
: musicarmsproject@gmail.com

สั่งซื้อ Nux Mighty 20 MK ll แอมป์กีต้าร์ไฟฟ้าผ่านline สั่งซื้อ Nux Mighty 20 MK ll แอมป์กีต้าร์ไฟฟ้าผ่าน messenger

Description

NUX Mighty 20 MK ll – Compact Guitar Amplifier

Mighty 20 MK ll Content-001

Mighty 20 MK ll ContentRevamped Excellence : The Ultimate Modeling Amp

Born from the legacy of the acclaimed MIGHTY 20 BT, the NUX MIGHTY 20 MKII marks a significant evolution in sonic capability. Seamlessly transitioning from the intimate confines of bedroom practice to the grandeur of commanding center stage performances, the MIGHTY 20 MKII ensures a dynamic and versatile sonic experience at every turn. With a focus on quality and power, this amplifier embodies a new era in musical expression, delivering a seamless and unparalleled journey for musicians ready to elevate their craft.

Mighty 20 MK ll Content-02From Bedroom Beginnings To Stage-Worthy Brilliance

From bedroom practice to commanding the stage, this amp represents a transformative journey in sound. With 20 watts of power, it’s engineered to amplify your music seamlessly, transitioning effortlessly from intimate rehearsals to commanding live performances. This amp is more than just equipment; it’s your reliable companion, supporting your musical evolution every step of the way.

Mighty 20 MK ll Content-002

Your Ultimate Pedal Companion

The MIGHTY 20 MKII stands as an ideal platform for pedal aficionados, crafted with a design that fully embraces your array of pedals. Its innovative setup features the ability to bypass internal amp models, transforming the amp into a dedicated power amp that brings out the best in your external modelers. This unique function ensures that your pedals are the stars of the show, delivering their pure, uncolored tones directly through the amp. Whether your setup includes beloved classic pedals or the latest in modeling technology, the MIGHTY 20 MKII offers you the freedom to explore and refine your sound, serving as the perfect power amp to realize the full sonic potential of your pedalboard.

Mighty 20 MK ll Content-003

Meet the NUX Custom Tuned G8-20W 8 inch Speaker

Introducing the NUX Custom Tuned G8-20W 8 inch Speaker, a groundbreaking innovation in sound precision. With its 4-ohm impedance and a robust 20 watts of power, this speaker stands as a hallmark of amplified excellence. Its distinctive bright character harmoniously intertwines with a precisely balanced mid-frequency response, culminating in a robust, thick low-end quality. Improved tonal quality and dynamic response redefine the audio landscape, providing a richer, more expansive soundstage.

Mighty 20 MK ll Content-004

Mighty 20 MK ll Content-04TS/AC-HD White-Box Algorithm : Premier Modeling Excellence

At the forefront of our product’s innovation, the TS/AC White-Box Amp Modeling & Pre-Efx algorithm stands as a beacon of excellence, setting the standard for sonic precision. It ensures effortless tone tweaking for guitarists seeking seamless customization. This algorithm isn’t just about replicating tones; it embodies a philosophy—a belief that “Chaos makes the muse,” mirroring the analog chaos response for authentic playability. Each tweak of the knob sets off a ripple effect, akin to the nuanced behavior of analogue circuits, providing real-time, interconnected feedback. In a world of linear digital systems, this algorithm breaks free, offering a dynamic, responsive experience that echoes the nuances of a genuine tube amplifier.

Mighty 20 MK ll Content-005

Mighty 20 MK ll Content-06Vast Assortment Of EFX

Explore our extensive selection of fully routable guitar effects blocks, a diverse arsenal designed to amplify your creativity. With 13 distinct dirt pedals, 5 variations of delay, 5 reverbs to envelop your sound, 2 precise EQs, 3 compressors for dynamic control, 1 noise gate, and a versatile filter, our collection offers unrivaled sonic versatility. Each effect block seamlessly integrates and interacts within your setup, allowing you to craft your ideal tone effortlessly. From sculpting distortion to shaping pristine echoes and adding depth with reverberations, the MIGHTY 20 MKII’s effects blocks are your tools for sonic exploration, providing the flexibility to create your signature sound with ease.

Mighty 20 MK ll Content-006

7 Channels with PRO SCENES

Discover true versatility with the MIGHTY 20 MKII’s 7 fully customizable Channels/Presets with Pro Scenes which are easily switchable for stage-ready performance. Switch effortlessly between various effects and amp settings, including different amp types. Enjoy seamless transitions with almost no latency, ensuring your performance flows smoothly. Plus, the Pro Scenes preserve delay and reverb trails when switching presets, adding a professional touch to your sound. From tweaking effects to changing amp configurations, the MIGHTY 20 MKII’s Pro Scenes offer precise control and immediate responsiveness, perfect for live performances.

Mighty 20 MK ll Content-007

Bluetooth Connectivity with the NUX NBT-1 Bluetooth Module

Elevate your connectivity game with the MIGHTY 20 MKII’s NUX NBT-1 Bluetooth Module, an external accessory that effortlessly connects via USB C and is INCLUDED with your amp. Seamlessly tap into the power of Bluetooth MIDI and audio streaming capabilities, granting you versatile control and creativity. This module transforms your amp into a hub of possibilities—wirelessly control and tweak settings using Bluetooth MIDI, on your phone or enjoy high-quality audio streaming from your smartphone, tablet, or any Bluetooth-enabled device.

Mighty 20 MK ll Content-008

Mighty 20 MK ll Content-08Total Editing Control

Elevate your tone tweaking experience with the MIGHTY 20 MKII’s MIGHTY EDITOR™ editing software for your computer and the MightyAmp™ App, compatible with both Android and iOS devices. These tools offer more than just sound adjustments; they are your gateway to sonic creativity. With them, you can not only fine-tune your tone to perfection, whether at your desk or on the go, but also save and recall your favorite presets. This feature allows you to effortlessly switch between your customized sounds, ensuring your ideal tone is always at hand. Additionally, you have the freedom to reorder signal blocks, giving you the power to shape your sound’s character and flow. The combination of the MIGHTY EDITOR software and the Mighty Amp App transforms your smartphone into a command center for your musical expression, making intricate sound adjustments both accessible and intuitive.

Mighty 20 MK ll Content-09Versatile USB Routing Options

When using headphones for silent practice with the MIGHTY 20 MKII speaker, it’s important to note that the speaker will automatically mute itself.

Here’s a step-by-step guide to properly set up your system

  1. Connect your headphones for silent practice.
  2. Ensure that you are using the MIGHTY 20 MKII as a USB interface.
  3. Set up your system input and output by selecting “NGA-20” as the designated input and output source.
  4. As a helpful reminder, you can activate the “Cab Sim” feature on MIGHTY EDITOR™ to record your guitar signal with a full cab sound.

This setup allows you to enjoy silent practice with headphones while also utilizing the MIGHTY 20 MKII as a USB interface for recording, ensuring you capture the best guitar tones possible.

Specification

Specification

Input Impedance 1MΩ
AUX In Impedance 9.1KΩ
Earphone Output 280mW+280mW(To 33 ohms load)
Sampling Rate 48KHz/32-bit
System Latency 1.42ms
Speaker 8″ / 4Ω / 20W
Dimensions 380mm(L) x 186mm(W) x 340mm(H)
Weight 6.6kg

Downloads

ข้อมูล

NUX Mighty 20 MK ll – แอมป์กีต้าร์ไฟฟ้า

Mighty 20 MK ll Content-001

Mighty 20 MK ll Contentความเป็นเลิศที่ปรับปรุงใหม่: สุดยอดแอมป์การสร้างแบบจำลอง

กำเนิดจากมรดกของ MIGHTY 20 BT ที่ได้รับการยกย่อง NUX MIGHTY 20 MKII ถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญในด้านความสามารถด้านเสียง การเปลี่ยนจากขอบเขตที่ใกล้ชิดของการฝึกซ้อมในห้องนอนไปสู่ความยิ่งใหญ่ของการแสดงบนเวทีกลางที่ควบคุมได้อย่างราบรื่น MIGHTY 20 MKII รับประกันประสบการณ์เสียงที่หลากหลายและไดนามิกในทุก ๆ เทิร์น ด้วยการมุ่งเน้นที่คุณภาพและกำลัง แอมพลิฟายเออร์นี้รวบรวมยุคใหม่ในการแสดงออกทางดนตรี มอบการเดินทางที่ราบรื่นและไม่มีใครเทียบได้สำหรับนักดนตรีที่พร้อมจะยกระดับฝีมือของพวกเขา

Mighty 20 MK ll Content-02ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในห้องนอนไปจนถึงความแวววาวที่คู่ควรกับเวที

ตั้งแต่การฝึกซ้อมในห้องนอนไปจนถึงการสั่งการบนเวที แอมป์นี้แสดงถึงการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านเสียง ด้วยกำลังขับ 20 วัตต์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายเสียงเพลงของคุณได้อย่างราบรื่น เปลี่ยนจากการซ้อมอย่างใกล้ชิดไปจนถึงการแสดงสดที่ควบคุมได้อย่างง่ายดาย แอมป์นี้เป็นมากกว่าอุปกรณ์ มันเป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้ของคุณ สนับสนุนวิวัฒนาการทางดนตรีของคุณในทุกย่างก้าว

Mighty 20 MK ll Content-002

สุดยอดเพื่อนร่วมคันเหยียบของคุณ

MIGHTY 20 MKII ถือเป็นแพลตฟอร์มในอุดมคติสำหรับผู้สนใจรักการเหยียบ โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแป้นเหยียบของคุณอย่างเต็มที่ การตั้งค่าที่เป็นนวัตกรรมใหม่มีความสามารถในการเลี่ยงผ่านโมเดลแอมป์ภายใน โดยเปลี่ยนแอมป์ให้เป็นเพาเวอร์แอมป์เฉพาะที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้สร้างโมเดลภายนอกของคุณออกมา ฟังก์ชันพิเศษนี้ช่วยให้แน่ใจว่าแป้นเหยียบของคุณคือดาวเด่นของการแสดง โดยให้โทนเสียงที่บริสุทธิ์และไม่มีสีผ่านแอมป์โดยตรง ไม่ว่าการตั้งค่าของคุณจะมีคันเหยียบคลาสสิกอันเป็นที่รักหรือเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองล่าสุด MIGHTY 20 MKII มอบอิสระในการสำรวจและปรับแต่งเสียงของคุณ โดยทำหน้าที่เป็นเพาเวอร์แอมป์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อดึงศักยภาพทางเสียงเต็มรูปแบบของบอร์ดเหยียบของคุณ

Mighty 20 MK ll Content-003

พบกับลำโพงขนาด 8 นิ้ว NUX Custom Tuned G8-20W

ขอแนะนำลำโพงขนาด 8 นิ้ว NUX Custom Tuned G8-20W นวัตกรรมล้ำสมัยในด้านความแม่นยำของเสียง ด้วยอิมพีแดนซ์ 4 โอห์มและกำลังขับ 20 วัตต์ที่แข็งแกร่ง ลำโพงนี้จึงถือเป็นเครื่องหมายรับรองความเป็นเลิศด้านระบบขยายสัญญาณ ลักษณะที่สดใสโดดเด่นผสมผสานกันอย่างลงตัวกับการตอบสนองความถี่กลางที่สมดุลอย่างแม่นยำ จนได้คุณภาพเสียงต่ำที่หนักแน่นและแข็งแกร่ง คุณภาพเสียงที่ได้รับการปรับปรุงและการตอบสนองแบบไดนามิกจะกำหนดภูมิทัศน์ของเสียงใหม่ โดยให้เวทีเสียงที่เต็มอิ่มและกว้างขวางยิ่งขึ้น

Mighty 20 MK ll Content-004

Mighty 20 MK ll Content-04อัลกอริธึม TS/AC-HD White-Box : ความเป็นเลิศด้านการสร้างแบบจำลองระดับพรีเมียร์

ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของเรา อัลกอริธึมการสร้างแบบจำลองแอมป์ TS/AC White-Box และ Pre-Efx ถือเป็นสัญญาณแห่งความเป็นเลิศ โดยกำหนดมาตรฐานสำหรับความแม่นยำของเสียง ช่วยให้ปรับแต่งโทนเสียงได้อย่างง่ายดายสำหรับนักกีตาร์ที่ต้องการปรับแต่งอย่างราบรื่น อัลกอริธึมนี้ไม่ใช่แค่การจำลองโทนเสียงเท่านั้น มันรวบรวมปรัชญา—ความเชื่อที่ว่า “ความโกลาหลทำให้เกิดรำพึง” ซึ่งสะท้อนการตอบสนองความโกลาหลแบบอะนาล็อกเพื่อความสามารถในการเล่นที่แท้จริง การปรับแต่งปุ่มหมุนแต่ละครั้งจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ระลอกคลื่น คล้ายกับพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนของวงจรอะนาล็อก ซึ่งให้การตอบสนองแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงถึงกัน ในโลกของระบบดิจิทัลเชิงเส้น อัลกอริธึมนี้จะแยกอิสระ มอบประสบการณ์ไดนามิกและตอบสนองที่สะท้อนถึงความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ของแอมพลิฟายเออร์หลอดของแท้

Mighty 20 MK ll Content-005

Mighty 20 MK ll Content-06EFX หลากหลายประเภท

สำรวจบล็อกเอฟเฟ็กต์กีตาร์ที่มีให้เลือกหลากหลายของเรา ซึ่งเป็นคลังแสงที่หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อขยายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ด้วยแป้นเหยียบดินที่แตกต่างกัน 13 แบบ, ดีเลย์ 5 แบบ, รีเวิร์บ 5 แบบเพื่อห่อหุ้มเสียงของคุณ, EQ ที่แม่นยำ 2 ตัว, คอมเพรสเซอร์ 3 ตัวสำหรับการควบคุมไดนามิก, 1 Noise Gate และตัวกรองอเนกประสงค์ คอลเลกชันของเรานำเสนอความคล่องตัวด้านเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่ละบล็อกเอฟเฟกต์จะผสานรวมและโต้ตอบภายในการตั้งค่าของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสร้างโทนเสียงในอุดมคติของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การแกะสลักการบิดเบือนไปจนถึงการสร้างเสียงสะท้อนที่บริสุทธิ์ และเพิ่มความลึกด้วยเสียงก้องกังวาน บล็อกเอฟเฟกต์ของ MIGHTY 20 MKII เป็นเครื่องมือของคุณสำหรับการสำรวจเสียง โดยให้ความยืดหยุ่นในการสร้างเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

Mighty 20 MK ll Content-006

7 ช่องพร้อม PRO SCENES

ค้นพบความสามารถรอบด้านที่แท้จริงด้วยช่อง/สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 7 ช่องที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของ MIGHTY 20 MKII พร้อม Pro Scenes ซึ่งสามารถสลับได้อย่างง่ายดายสำหรับการแสดงพร้อมบนเวที สลับระหว่างเอฟเฟกต์และการตั้งค่าแอมป์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงแอมป์ประเภทต่างๆ เพลิดเพลินกับการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นโดยแทบไม่มีเวลาแฝง ทำให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ Pro Scenes ยังรักษาดีเลย์และเสียงก้องเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าล่วงหน้า เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับเสียงของคุณ ตั้งแต่การปรับแต่งเอฟเฟกต์ไปจนถึงการเปลี่ยนการกำหนดค่าแอมป์ Pro Scenes ของ MIGHTY 20 MKII ให้การควบคุมที่แม่นยำและการตอบสนองในทันที เหมาะสำหรับการแสดงสด

Mighty 20 MK ll Content-007

การเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยโมดูล Bluetooth NUX NBT-1

ยกระดับเกมการเชื่อมต่อของคุณด้วยโมดูลบลูทูธ NUX NBT-1 ของ MIGHTY 20 MKII ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมภายนอกที่เชื่อมต่อผ่าน USB C ได้อย่างง่ายดายและรวมอยู่ในแอมป์ของคุณ ใช้ประโยชน์จากพลังของ Bluetooth MIDI และการสตรีมเสียงได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณควบคุมได้หลากหลายและสร้างสรรค์ โมดูลนี้เปลี่ยนแอมป์ของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นไปได้—ควบคุมและปรับแต่งการตั้งค่าแบบไร้สายโดยใช้ Bluetooth MIDI บนโทรศัพท์ของคุณ หรือเพลิดเพลินกับการสตรีมเสียงคุณภาพสูงจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ของคุณ

Mighty 20 MK ll Content-008

Mighty 20 MK ll Content-08การควบคุมการแก้ไขทั้งหมด

ยกระดับประสบการณ์การปรับแต่งโทนของคุณด้วยซอฟต์แวร์แก้ไข MIGHTY EDITOR™ ของ MIGHTY 20 MKII สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณและแอป MightyAmp™ ที่เข้ากันได้กับทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS เครื่องมือเหล่านี้ให้มากกว่าการปรับแต่งเสียง พวกเขาเป็นประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเสียง ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ คุณไม่เพียงแต่จะสามารถปรับโทนเสียงของคุณให้สมบูรณ์แบบได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่โต๊ะหรือระหว่างเดินทาง แต่ยังบันทึกและเรียกคืนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณชื่นชอบได้อีกด้วย คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสลับระหว่างเสียงที่คุณกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าโทนเสียงในอุดมคติของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อม นอกจากนี้ คุณมีอิสระในการจัดเรียงบล็อคสัญญาณใหม่ ทำให้คุณสามารถกำหนดลักษณะและความลื่นไหลของเสียงของคุณได้ การผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์ MIGHTY EDITOR และแอป Mighty Amp จะแปลงสมาร์ทโฟนของคุณให้เป็นศูนย์ควบคุมสำหรับการแสดงออกทางดนตรีของคุณ ทำให้การปรับเสียงที่ซับซ้อนทั้งสามารถเข้าถึงได้และใช้งานง่าย

Mighty 20 MK ll Content-09ตัวเลือกการกำหนดเส้นทาง USB อเนกประสงค์

เมื่อใช้หูฟังเพื่อฝึกซ้อมแบบเงียบกับลำโพง MIGHTY 20 MKII โปรดทราบว่าลำโพงจะปิดเสียงตัวเองโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อตั้งค่าระบบของคุณอย่างเหมาะสม

  1. เชื่อมต่อหูฟังของคุณเพื่อฝึกซ้อมแบบเงียบๆ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ MIGHTY 20 MKII เป็นอินเทอร์เฟซ USB
  3. ตั้งค่าอินพุตและเอาต์พุตระบบของคุณโดยเลือก “NGA-20” เป็นแหล่งอินพุตและเอาต์พุตที่กำหนด
  4. เพื่อเป็นการเตือนความจำที่เป็นประโยชน์ คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ “Cab Sim” บน MIGHTY EDITOR™ เพื่อบันทึกสัญญาณกีตาร์ของคุณด้วยเสียงรถแท็กซี่แบบเต็มเสียง

การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการฝึกเงียบด้วยหูฟัง ขณะเดียวกันก็ใช้ MIGHTY 20 MKII เป็นอินเทอร์เฟซ USB สำหรับการบันทึก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้บันทึกเสียงกีตาร์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สเปค

รายละเอียด

ความต้านทานอินพุต 1MΩ
AUX ในความต้านทาน 9.1KΩ
เอาต์พุตหูฟัง 280mW+280mW(ถึงโหลด 33 โอห์ม)
อัตราการสุ่มตัวอย่าง 48KHz/32 บิต
เวลาแฝงของระบบ 1.42ms
วิทยากร 8″ / 4Ω / 20W
ขนาด 380 มม.(ย) x 186 มม.(กว้าง) x 340 มม.(ส)
น้ำหนัก 6.6กก

×