fbpx
LINE


Augmented Triad Chord

คือคอร์ดที่ประกอบด้วยโน้ตตัวที่ 1  3 #5  โน้ตเอกลักษณ์สำคัญของคอร์ดนี้คือ โน้ตตัวที่ #5  การจดบันทึกคอร์ดใช้ตัวย่อ aug เช่น  คอร์ด Aaug (หรือเรียกกันว่า คอร์ด A Augmented Triad)

เราสามารถหาคอร์ด ได้โดยการนำโน๊ตในสเกลมาเรียงกัน อย่างสเกล A โน๊ตจะเป็น A B C# D E F# G# A ให้นำมาแทนด้วยตัวเลขจะได้เป็น

1             2             3             4              5             6            7             8 

A            B             C#          D            E             F#           G#          A

ใส่ฟอร์มของ คอร์ดเข้าไปจะได้เป็น

1                            3                             #5          

A                           C#                         E#          

เสียงที่ได้มันจะให้อารมณ์ ความตึงเครียด ลึกลับ และความไม่มั่นคงในเพลง ทำให้คนฟังรู้สึกสงสัย อัดอั้น  ไม่นิยมใช้เป็นคอร์ดหลัก  ส่วนมากจะใช้เป็นคอร์ดสื่ออารมณ์ให้พีคขึ้นเพื่อกลับไปคอร์ดแรกของเพลง

×