แกรนด์เปียโน Yamaha C7X PE

ขายเพียง  1,250,000฿ จาก  1,750,000฿

แกรนด์เปียโน Yamaha C5X PE

ขายเพียง  1,100,000฿ จาก  1,550,000฿

แกรนด์เปียโน Yamaha C3X PE

ขายเพียง  990,000฿ จาก  1,350,000฿

แกรนด์เปียโน Yamaha C2X PE

ขายเพียง  890,000฿ จาก  1,250,000฿

แกรนด์เปียโน YAMAHA C1X PE

ขายเพียง  790,000฿ จาก  1,150,000฿

เบบี้แกรนด์เปียโน YAMAHA GB1K PE

ขายเพียง  349,000฿ จาก  510,000฿

อัพไรท์เปียโน Yamaha U1J PWHC

อัพไรท์เปียโน Yamaha JU109 SC2 PE

อัพไรท์เปียโน YAMAHA U1J PE

ขายเพียง  179,000฿ จาก  270,000฿