fbpx
LINE


CAGED SYSTEM จำปุ๊บเล่นคอร์ดได้ทั่วคอ

รูปแบบการจับคอร์ด C, A, G, E และ D แบบคอร์ดทาบ เมื่อเราเลื่อนคอร์ดไปหา Root หรือตามเฟรตต่างๆ ก็จะได้คอร์ดที่เปลี่ยนไป

(Root พยายามจดจำโน้ต 3 สายบนของแต่ละเฟรต จะทำให้เรานั้นมองรูปแบบได้ง่ายขึ้น)

แนะนำให้ฝึกการจับด้วยนิ้วกลาง นาง และก้อย ส่วนนิ้วชี้จะทำหน้าที่สำหรับทาบนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น คอร์ด C รูปแบบจากรูปด้านล่าง (C shape) ยกทั้งก้อนนั้นเลื่อนไปโดยที่ Root สายบนอยู่ที่เฟรต 5 ก็จะกลายเป็นคอร์ด D แล้ว หรือเลื่อนทั้งก้อนนั้นโดยที่ Root ไปที่เฟรต 7 ก็จะกลายเป็นคอร์ด E นั่นเองครับผม

เมื่อกระจายคอร์ดออกมา ก็จะได้ Triad Chord ซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวที่ 1,3,5 และหากทำความเข้าใจโครงสร้างของคอร์ด ก็จะนำไปสู่คอร์ดอื่นๆได้อย่างง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่นคอร์ด C ที่ประกอบไปด้วย R1-C,M3-E,P5-G เปลี่ยนให้เป็น minor โดยตัวที่ 3 ลดลงครึ่งเสียง R1-C,m3-Eb,P5-G ก็จะได้คอร์ด Cm แล้วนั่นเอง

(รูปตรงกลางจะสื่อถึง Shape ของคอร์ด และ รูปด้านล่างจะสื่อถึงคอร์ด C ใน Shape อื่นๆครับ)

และทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับผม

×